Головна » 2014 » Червень » 18 » Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском
17:07
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


 

П О С Т А Н О В А

від 27 грудня 2008 р. N 1164

Київ


 

         Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)


 

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

            N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     Відповідно до статті 5 Закону  України  "Про  основні  засади державного нагляду  (контролю)  у  сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:


 

     1. Затвердити критерії,  за якими оцінюється  ступінь  ризику від    провадження    господарської   діяльності,   пов'язаної   з виробництвом,  випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням   послуг),   та   визначається  періодичність  проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.

     2. Державному комітетові з питань технічного  регулювання  та споживчої   політики   привести   у   тримісячний   строк   власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.


 

     Прем'єр-міністр України                                                                                                   Ю.ТИМОШЕНКО


 

     Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2008 р. N 1164


 

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом,

випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,

наданням послуг), та визначається періодичність

проведення планових заходів державного нагляду (контролю)


 

     1. Ці  критерії  застосовуються для оцінювання ступеня ризику для безпеки життя і здоров'я населення та навколишнього природного середовища від провадження суб'єктами господарювання господарської

діяльності,  пов'язаної з  виробництвом,  випуском  і  реалізацією продукції  (виконанням  робіт,  наданням  послуг),  та  визначення періодичності  проведення  планових  заходів  державного   нагляду (контролю)  щодо  додержання  ними  вимог  технічних  регламентів, стандартів, норм      і      правил       (крім      будівельних, санітарно-гігієнічних,  санітарно-протиепідемічних  і ветеринарних норм  і  правил)  та  законодавства  України  щодо  захисту   прав споживачів під час розроблення,  виробництва, випуску, зберігання,

транспортування,   використання,   експлуатації,   реалізації   та утилізації  продукції,  в  тому числі під час реалізації товарів у сфері  роздрібної,  оптово-роздрібної  і  оптової   торгівлі,   та продукції  на  підприємствах громадського харчування,  а також під час надання послуг громадянам як споживачам.

     2. Ступінь ризику від провадження  суб'єктами  господарювання господарської  діяльності,  пов'язаної з виробництвом,  випуском і реалізацією  продукції  (виконанням   робіт,   наданням   послуг),

оцінюється за такими критеріями:

     виробництво, випуск  і реалізація продукції (виконання робіт, надання  послуг),  щодо  якої   нормативно-правовими   актами   та нормативними  документами  встановлені  вимоги  до забезпечення її безпеки  для  життя  і  здоров'я   та   навколишнього   природного середовища;

     складність і    тривалість    виробничого    процесу,    який застосовується під час виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг);

     виробництво, випуск   і   реалізація   продукції   підвищеної небезпеки  (отрути,  отрутохімікати,  вибухо-  та  вогненебезпечні речовини тощо);

     виробництво, випуск   і   реалізація   продукції,   яка  може застосовуватися не за призначенням;

     введення в обіг нової споживчої продукції  або  періодичність оновлення   виробництва   різних   видів  (найменувань)  продукції (виконання робіт, надання послуг);

     кількість виявлених   протягом   року   порушень    суб'єктом господарювання  вимог  технічних регламентів,  стандартів,  норм і правил  під  час  виробництва,  випуску  і  реалізації   продукції

(виконання робіт,  надання послуг),  а також законодавства у сфері захисту прав споживачів під час її реалізації;

     строки провадження господарської діяльності.

     3. Відповідно до  критеріїв  оцінювання  ступеня  ризику  від провадження  господарської діяльності,  пов'язаної з виробництвом, випуском  і  реалізацією  продукції  (виконанням  робіт,  наданням послуг),  суб'єкти господарювання належать до високого, середнього та незначного ступеня ризику.

     4. Державному   нагляду   (контролю)   підлягають    суб'єкти господарювання,    які   провадять   господарську   діяльність   з виробництва,  випуску і  реалізації  продукції  (виконання  робіт, надання  послуг),  види  якої визначені у Державному класифікаторі продукції   та     послуг   ДК 016-97  ( v0822217-97, v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) (далі - ДКПП).

     5. До  суб'єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику належать  суб'єкти,  що  провадять   господарську   діяльність   з виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт,

надання  послуг),  види  якої   визначені  у  ДКПП  ( v1822217-97,

v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) за такими кодами:

     {  Підпункт  1  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     {  Підпункт  2  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     {  Підпункт  3  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     4) продукція   харчової   промисловості    та    перероблення сільськогосподарських продуктів:

     м'ясо, м'ясопродукти та продукти забою тварин - код 15.1;

     продукція рибна - код 15.2;

     продукція перероблення овочів та плодів - код 15.3;

     жир тваринний та олія - код 15.4;

     продукти молочні та морозиво - код 15.5;

     продукція борошномельно-круп'яної       промисловості      та

крохмалопродукти - код 15.6;

     корми готові для тварин - 15.7;

     продукти харчові інші - код 15.8;

     напої - код 15.9;

     {Абзац підпункту 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     5) вироби текстильної та швейної промисловості:

     тканини текстильні* - код 17.2;

     вироби з текстилю* - код 17.4;

     полотна трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.6;

     вироби трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.7;

     одяг шкіряний* - код 18.1;

     одяг робочий - код 18.21;

     білизна спідня - код 18.23;

     одяг дитячий трикотажний - код 18.24.11;

     костюми спортивні   та   інші   види   одягу   трикотажні*  - код 18.24.12;

     одяг дитячий з тканин - код 18.24.21;

     костюми спортивні  та  інші   види   одягу   з   тканини*   - код 18.24.22;

     одяг хутряний* - код 18.30.12;

     хутро штучне та вироби з нього* - код 18.30.13;

----------------

     *  До  суб'єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику належать   суб'єкти,   що   провадять  господарську  діяльність  з виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт,

надання  послуг)  для  дітей;  {  Підпункт  5  пункту  5 доповнено виноскою  згідно  з  Постановою  КМ  N  1433  (  1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{   Підпункт   5   пункту   5  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     6) шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:

     вироби шкіряні галантерейні та дорожні* - код 19.2;

     взуття* - 19.3;

----------------

     *  До  суб'єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику належать   суб'єкти,   що   провадять  господарську  діяльність  з виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт,

надання  послуг)  для  дітей;  {  Підпункт  6  пункту  5 доповнено виноскою  згідно  з  Постановою  КМ  N  1433  (  1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{   Підпункт   6   пункту   5  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     {  Підпункт  7  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     8) продукція  целюлозно-паперової  промисловості,  продукція друкована:

     вироби з паперу та картону - код 21.2;

     продукція друкована* - код 22.1;

----------------

     *  До  суб'єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику належать   суб'єкти,   що   провадять  господарську  діяльність  з виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт, надання  послуг)  для  дітей;  {  Підпункт  8  пункту  5 доповнено виноскою  згідно  з  Постановою  КМ  N  1433  (  1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{   Підпункт   8   пункту   5  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     9) кокс, продукція нафтопереробки:

     коксопродукти - код 23.1;

     продукти нафтопереробки - код 23.2;

     10) продукція хімічна:

     продукція хімічна основна - код 24.1;

     продукти агрохімічні - код 24.2;

     фарби, лаки, добавки друкарських фарб - код 24.3;

     мило, парфуми та засоби догляду - код 24.5;

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     продукти хімічні інші - код 24.6;

     волокна штучні та синтетичні - 24.7;

     {  Підпункт  11  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ

     {  Підпункт  12  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     {  Підпункт  13  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     {  Підпункт  14  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

      15) устаткування електричне та електронне:

     апаратура для трансляції та ретрансляції передач - код 32.2;

     устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне - код 33.1;

     апаратура контрольно-вимірювальна - код 33.2;

{   Підпункт   15   пункту  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     {  Підпункт  16  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     17) продукція промислова інша:

     меблі - код 36.1;

     {  Абзац  третій  підпункту 17 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }


 

     вироби спортивні - код 36.3;

     ігри та іграшки - код 36.4.

     {  Підпункт  18  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     {  Підпункт  19  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     {  Підпункт  20  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     {  Підпункт  21  пункту  5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     6. До  суб'єктів  господарювання  із середнім ступенем ризику належать  суб'єкти,  що  провадять  господарську   діяльність   з виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт, надання  послуг),  види  якої  визначені  у   ДКПП  ( v3822217-97, v5822217-97 ) за такими кодами:

     1) продукція промислова інша:

     {  Абзац  другий  підпункту  1 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     продукція обробки металевих відходів - код 37.1;

     продукція обробки неметалевих відходів - код 37.2;

     2) продукція добувної промисловості:

     сіль - код 14.4;

{   Підпункт   2   пункту   6  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     3) деревина та вироби з неї:

     деревина пиляна, стругана чи просочена - код 20.1;

     панелі дерев'яні - код 20.2;

     вироби столярні та теслярські - код 20.3;

     тара дерев'яна - код 20.4;

     вироби з  деревини  інші,  вироби  з корку,  вироби плетені - код 20.5;

{   Підпункт   3   пункту   6  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     4) вироби гумові та пластмасові код 25.1 і 25.2;

{  Пункт  6  доповнено  підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433

( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     5) вироби мінеральні неметалеві інші:

     черепиця та плитка керамічна - код 26.3;

     цегла, блоки  та  будівельні  вироби  з  випаленої  глини   - код 26.4;

     цемент, вапно та гіпс будівельний - код 26.5;

     вироби з бетону будівельні - код 26.6;

     вироби з каменю - код 26.7;

     вироби мінеральні різні - код 26.8;

{  Пункт  6  доповнено  підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     6) устаткування транспортне:

     корпуси та причепи автомобілів - 34.2.

{  Пункт  6  доповнено  підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     7. До  суб'єктів  господарювання  з незначним ступенем ризику належать  суб'єкти,  що  провадять   господарську   діяльність   з виробництва,  випуску  і  реалізації  продукції  (виконання робіт, надання послуг),  види  якої  визначені  у ДКПП ( v5822217-97 ) за такими кодами:

     1)  метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським способом: продукція чорної металургії - код 27.1;

     труби та трубопроводи - код 27.2;

     вироби перероблення сталі - код 27.3;

     метали кольорові - код 27.4;

     литво - код 27.5;

     конструкції металеві для будівництва - код 28.1;

     котли нагрівальні - код 28.3;

     вироби ножові,  інструменти  та  вироби  металеві  загального призначення - код 28.6;

     вироби металеві інші - код 28.7;

{   Підпункт   1   пункту   7  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     2) машини та устаткування:

     устаткування механічне - код 29.1;

     машини загального призначення - код 29.2;

     машини сільськогосподарські - код 29.3;

     верстати - код 29.4;

     машини та  устаткування  для  металургійної  промисловості  - код 29.5;

     прилади побутові - 29.7;

{   Підпункт   2   пункту   7  в  редакції  Постанови  КМ  N  1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     3) устаткування електричне та електронне:

     машини конторські та електронно-обчислювальні - код 30.0;

     двигуни, генератори та трансформатори - код 31.1;

     апаратура електророзподільна та контрольна - код 31.2;

     провід та кабель ізольований - код 31.3;

     акумулятори та батареї електричні - код 31.4;

     лампи електричні та устаткування освітлювальне - код 31.5;

     устаткування електричне інше - код 31.6;

     компоненти електронні - код 32.1;

     апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку і зображення - код 32.3;

     устаткування для     керування    технологічними    процесами автоматизоване - код 33.3;

     устаткування оптичне та фотографічне - код 33.4;

{  Пункт  7  доповнено  підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     4) устаткування транспортне:

     автомобілі - код 34.1;

     устаткування автомобільне - 34.3;

     продукція суднобудування - код 35.1;

     локомотиви залізничні,  трамвайні та рейковий рухомий склад - код 35.2;

     мотоцикли та велосипеди - код 35.4;

     устаткування транспортне,  не  введене  в  інші угруповання - код 35.5.

{  Пункт  7  доповнено  підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

     8. Планові   заходи   державного   нагляду   (контролю)    за господарською  діяльністю,  пов'язаною з виробництвом,  випуском і реалізацією  продукції  (виконанням   робіт,   наданням   послуг), суб'єктів  господарювання  здійснюються  в установленому порядку з такою періодичністю:

     з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

     з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз  на  два роки;

     з незначним  ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.


 

Переглядів: 174 | Додав: Олександр | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: